Mijn nieuwe werk “Should I walk you home?” is van 23 april tot en met 2 mei 2021 te zien in de huiskamers van het Arnhemse publiek tijdens een rondreizende tentoonstelling. 

In “Should I walk you home?” vervoer ik je door middel van Virtual Reality naar een door mijzelf gecreëerde, unieke dimensie.
De periode waarin de film tot stand is gekomen, stond voor mij vooral in het teken van experimenteren met zowel een nieuw medium, als een nieuwe werkwijze. 

Door middel van fotogrammetrie en 3d animatie, laat ik fysieke sculpturen, maar ook een stukje Arnhem, de hoofdrol spelen in een virtuele film
Ik ben geïnspireerd geraakt door feministische geografische logica, die omschrijft hoe de angst voor een ‘predator’ zich verplaatst naar donkere straten, verlaten bushaltes en nauwe steegjes. Met mijn fascinatie voor onverklaarbare lichamelijk sensaties creëer ik een narratief die zich op verschillende manier openbaart:

Leven in de voet van de lantaarnpaal die je onderweg tegenkomt
Een ondefinieerbaar hondachtig wezen
Een afgeklemde hand van klei die drummend op je af komt

Aangezien het nu niet mogelijk is fysiek een expositie te bezoeken, geef ik u de mogelijkheid mijn werk virtueel te bezoeken.  

Van vrijdag 23 april tot en met zondag 2 mei 2021 reis ik met “Should I walk you home?” door Arnhem. 

 Via het inschrijfformulier (zie bovenstaand formulier) kunt u een datum en tijd afspreken waarop de Virtual Reality headset bij u thuis wordt afgeleverd.

[praktische informatie]
Op de afgesproken datum en tijd wordt een virtual reality headset afgeleverd op het door u opgegeven adres.
U kunt kiezen voor een reservering van 1 of 2 uur. De film duurt ongeveer 20 minuten, dus wij adviseren om 1 uur te reserveren als u met maximaal 2 personen bent, en om 2 uur te reserveren als u met 3 tot 5 personen bent.
Bij afloop van de reservering wordt de virtual reality headset weer opgehaald. We vragen u vriendelijk om zich aan deze eindtijd te houden, zodat we de headset ook weer op tijd naar de volgende halte kunnen brengen.
Bij eventuele schade aan de virtual reality headset doen we een beroep op uw aansprakelijkheidsverzekering.
Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden.
Met oog op hygiëne en corona-veiligheid, wordt de virtual reality headset voor aanvang en na afloop van elke reservering gedesinfecteerd.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland en Schakel025.

English

My new work “Should I walk you home?” can be seen in the living rooms of the Arnhem public during a traveling exhibition from 23 April to 2 May 2021. In "Should I walk you home?" I transport you through Virtual Reality to a unique dimension created by myself.

For me, the period in which the film was created was mainly dominated by experimenting  with both a new medium and a new method. 

By means of photogrammetry and 3d animation, I let physical sculptures, but also a part of Arnhem, play the leading role in a virtual film.

I have been inspired by feminist geographic logic, which describes how the fear of a "predator" moves to dark streets, deserted bus stops and narrow alleys. 

With my fascination for inexplicable physical sensations I create a narrative that reveals itself in different ways:

Life in the base of the lamppost that you encounter along the way

An indefinable dog-like creature

A clenched clay hand drumming towards you


Since it is currently not possible to physically visit an exhibition, I give you the opportunity to visit my work virtually from home. From Friday April 23 to Sunday May 2, 2021 I will travel with “Should I walk you home?” through Arnhem. Via the registration form (see link below) you can agree on a date and time on which the Virtual Reality headset will be delivered to your home.


[practical information]

Schedule a home visit from the virtual exhibition through the following link: https://booking.appointy.com/JessicaTiemessen 

  • On the agreed date and time, a virtual reality headset will be delivered to the address you specified in the booking.

  • You can opt for a 1 hour or 2 hour reservation. The film lasts 20 minutes, so we recommend to book 1 hour if you are with a maximum of 2 people, and to book 2 hours if you are with 3 to 5 people.

  • The virtual reality headset will be picked up again at the end of the reservation. We kindly ask you to adhere to this end time so that we can bring the headset to the next stop on time.

  • In case of damage to the virtual reality headset, we will call on your liability insurance.

  • There is no charge for this visit.

With an eye on hygiene and corona safety, the virtual reality headset is disinfected before and after each reservation.

This project was made possible in part by the Province of Gelderland and Schakel025.